Karlstads flygplats medger brister – tillsätter utredning

Peter Landmark slutar som vd för Karlstad flygplats. Dessutom ska en oberoende part bland annat granska hur sammanlagt 4,6 miljoner kronor betalats ut från bolaget utan ett beslut i styrelsen.

Att Peter Landmark slutar framkom efter att Karlstads kommun hastigt kallat till presskonferens. Syftet var att berätta vad som framkommit vid den granskning som har gjorts av det kommunala bolaget Karlstad Airports verksamhet.

Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd (M) säger att inga formella fel hittats men att vissa saker hanterats olämpligt.

Enligt Nina Larsson håller sig avtalen inom ramarna för vad som är tillåtet men hon medger också att det finns brister kring hur de skötts.

Därför tillsätts nu en oberoende utredning.

– Den ska titta på rutiner kring avtal, rutiner och upphandlingar. Tanken är att vi ska få bättre rutiner för hur detta ska skötas, säger Nina Larsson som inte kan svara på när utredningen ska vara klar.

Under presskonferensen framkom också att det skett två utbetalningar från Karlstad Airport till BMI på sammanlagt 4,6 miljoner kronor.

Enligt Nina Larsson gjordes utbetalningar för att rädda den nedläggningshotade Frankfurtlinjen.

– Annars riskerade resenärer bli strandsatta, säger Nina Larsson.

De 4,6 miljonerna har betalats ut utöver de närmare 15 miljoner kronor i förlustgaranti som bolaget Värmlands näringslivs AB stått för. 

– Det är svårt att få till den här sortens trafik och detta är vad som krävs för att få dem att fungera, säger Nina Larsson. Vi har valt att göra så här för att få till en linje som genererat 45 miljoner kronor till besöksnäringen.

Målet är att behålla linjen mellan Karlstad och Frankfurt, men Per-Samuel Nisser (M) efterlyser mer stöd från näringslivet.

– Alternativet till vårt sätt att hantera detta är att stänga flygplatsen, eftersom staten inte tar något ansvar, säger Per-Samuel Nisser, som tycker att näringslivet borde ta större ansvar för Frankfurtlinjen.

Peter Landmark, som inte medverkade på presskonferensen, kommer att fortsätta jobba inom kommunens bolag Karlstads stadshus. Vad han kommer att syssla med är fortfarande oklart.

Det är sedan tidigare känt att Nina Larsson lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande för Billiga flygbiljetter till förmån för ett annat uppdrag. Resten av styrelsen sitter kvar och Per-Samuel Nisser uttryckte på presskonferensen sitt förtroende för dem.